قوانین و مقررات

کمیسیون و هزینه های فروش برا اساس توافق توسط مدیریت شرکت در پنل ثبت و درج خواهد شد.

فروشنده متعهد به رعایت تمامی اصول و مقررات قانون رقابت و شرایط خاص صنفی مرتبط با فعالیت خود می باشد.

اصل برای تامین کالا در پنل فروشندگی بر ارسال بار به انبار شرکت می باشد ولی جهت کاهش هزینه ها و تسریع در امر فروش فروشگاه به فروشنده این اختیار را می دهد که در صورتیکه خرید فقط از میان سبد فروش فروشنده باشد فروشنده به بصورت مستقیم کالاهای خریداری شده را با استاندارد های شرکت برای مشتری ارسال نماید و در صورتیکه قسمتی از خرید مشتری شامل کالاهای فروشنده باشد انتخاب با فروشنده خواهد بود که کالا را بصورت جداگانه بدون هزینه اضافی برای مشتری ارسال نماید یا برای انبار شرکت ارسال نماید تا مجموع سفارش از طریق انبار شرکت ارسال گردد .

فروشنده موظف است مشخصات محصولات و توضیحات لازم جهت معرفي کالا، نحوه پشتیبانی پس از فروش و سایر موارد لازم را براساس شرایط اعلامی شرکت ارائه نماید. فروشنده مسئولیت صحت اطلاعات و تضمین اصالت و کیفیت خدمات را شخصاً بر عهده دارد و بدین وسلیه متعهد گردید در قبال تخلفات خود علاوه بر حضور در مراجع رسمی و پاسخگویی، شرکت را در قبال مسئولیت و هزینه هرگونه دعوای طرح شده توسط ثالث مصون نماید.

فروشنده در صورت اعلام مشتری مبنی بر عیب، کاستی یا نقص کالا، متعهد به اجرای صحیح تعهدات و پاسخگویی به مشتری و جلب رضایت وی بر اساس نظر شرکت است و در صورت درخواست مشتری نسبت به جایگزین کردن یا رفع نقص آن، ظرف مدت 2 روز کاری اقدام نماید. چنانچه فروشنده ظرف مدت مذکور اقدام لازم را معمول نداشته یا مشتری با پس دادن کالا تقاضای استرداد وجه را داشته باشد،شرکت نسبت به عودت وجه به مشتری اقدام می نماید و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه اعتراض نسبت به استرداد وجه به مشتری و عدم استرداد کالا از سوی خریدار را از خود سلب و ساقط مینماید. فروشنده میپذیرد هزینه ناشی از استرداد کالاهای معیوب یا ناقص توسط مشتری، از مطالبات فروشنده کسر و توسط شرکت برداشت خواهد شد.

شرکت حق تغییر «شرایط همکاری» را در هر زمانی داشته و این تغییرات و همچنین اطلاعیه ها و ابلاغیه ها در قسمت شرایط و قوانین فروشندگان اعلام می شود که به منزله ی ابلاغ به «فروشنده» می باشد. «فروشندگان» متعهد هستند تمامی اطلاعیه ها را با دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایند. تغییرات به طور خودکار روی پنل اختصاصی فروشنده قرار گرفته و به منزله ی اصلاحیه و الحاقیه این قرارداد و شرایط همکاری محسوب شده و «فروشنده» متعهد به رعایت مقررات به روز شده می باشد و نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری جهت امضا و ابلاغ نمی باشد.

علاوه بر موارد مذکور در فوق، شرکت می تواند، در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با طرف مقابل، راساً و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف در طول مدت قرارداد همکاری ، ضمن قطع فوری پنل، رابطه قراردادی خود با فروشنده را بدون هرگونه مسئولیت درخصوص پرداخت خسارات تحت هر عنوان، فسخ کند. در این موارد، فروشنده اعلام و اقرار نمود که شرکت حق دارد طبق صلاحدید خود عمل نموده و خساراتی تحت هر عنوان، قابل ادعا از سوی فروشنده نمی باشد.

وجوه ناشی از فروش کالا ، پس از کسر کمیسیون ، هزینه ها و مطالبات قراردادی و تأیید نهایی شرکت به فروشنده پرداخت می شود.